Terms & Conditions

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem www.poli-max.pl  jest własnością firmy: Tomasz Polak ul.Zgoda 14/5, 95-200 Pabianice, NIP 731-103-50-04, REGON 471566225. Regulamin określa prawa oraz obowiązki klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

ZAMÓWIENIA :

Sklep internetowy  służy do dokonywania zakupów wybranych  artykułów  za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.poli-max.pl, po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DO KOSZYKA”, a następnie w Koszyku wskazuje sposób odbioru i płatności. Towar zakupiony  zostanie dostarczony do Klienta na adres wskazany  w zamówieniu.  Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (paragon, faktura). Koszty przesyłki towaru są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia  wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

Zakupione w sklepie internetowym produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej SIÓDEMKA. Dostawy odbywają się w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.Sklep Internetowy  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu go lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy oraz  nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy, z uwagi na okoliczności, które nie są od niego zależne.

REKLAMACJA:

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany,ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zafoliowane muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o swojej decyzji. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o  prawach konsumenta (Dz.U.z 2014 r.poz. 827)  klient może zrezygnować z towaru kupionego poprzez sklep internetowy www.poli-max.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni roboczych, od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar należy odsyłać razem z dokumentem sprzedaży otrzymanym wraz z nim. Sklep internetowy www.poli-max.pl  gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwrotu, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

OCHRONA DANYCH :     

Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Kupujący będący konsumentem ma możliwość korzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.